MỘT SỐ THÔNG TIN CƠ BẢN CỦA CHƯƠNG TRÌNH 

SỮA HỌC ĐƯỜNG


Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo giai đoạn 2018 – 2020 trên địa bàn Tỉnh Bình Định.

Thực hiện Quyết định số 2790/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 về việc ban hành kế hoạch thực hiện chương trình sữa học đường trong các cơ sở GDMN trên địa bàn tỉnh Bình Định từ năm 2018-2020. Tỉnh cùng doanh nghiệp sữa hỗ trợ cho học sinh được uống sữa tại trường.

Căn cứ Quyết định số 8150/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Hoài Nhơn ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Sữa học đường trong các cơ sở GDMN trên địa bàn huyện Hoài Nhơn từ năm 2018 đến năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 1098/QĐ-SGDĐT ngày 17/7/2019 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu: 

Mua sắm tập trung sữa tươi tiệt trùng có đường để thực hiện Chương trình Sữa học đường trong các cơ sở GDMN trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2019 đến năm 2020.

Thực hiện công văn số 1663/SGDĐT-GDMN-TH ngày 28/8/2019 của Sở GD và ĐT Bình Định về việc thực hiện chương trình sữa học đường cho các cơ sở GDMN năm học 2019 – 2020; Trên cơ sở hợp đồng mua bán sữa ngày 30/8/2019 giữa Phòng giáo dục và Đào tạo Hoài Nhơn với Công ty cổ phần sữa Việt Nam VINAMILK.

1. Mục tiêu của Đề án:

Cải thiện tình trạng dinh dưỡng của trẻ em mẫu giáo thông qua hoạt động cho trẻ em uống sữa hàng ngày tại trường học, phấn đấu đến năm 2020 trên 90% trẻ mẫu giáo được uống sữa theo chương trình Sữa học đường, góp phần giảm tỉ lệ suy dinh dưỡng, nâng cao tầm vóc, thể lực của trẻ em tỉnh Bình Định.

Nâng cao nhận thức của cộng đồng, cha, mẹ, người chăm sóc về tầm quan trọng của dinh dưỡng đối với sự phát triển toàn diện về tầm vóc, thể lực và trí tuệ của trẻ em, đặc biệt là bữa ăn học đường và sử dụng các sản phẩm sữa phù hợp;

2. Đối tượng thụ hưởng: trẻ em từ 3-5 tuổi đang theo học mẫu giáo tại các cơ sở giáo dục mầm non được Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trên địa bàn tỉnh.
- Mỗi trẻ được uống 3 lần/tuần, mỗi lần uống 180ml/1hộp.

3. Nguồn sữa cung cấp: Công ty cổ phần sữa Việt Nam VINAMILK

4. Nguồn kinh phí thực hiện đề án:

- Học sinh diện hộ nghèo được uống sữa miễn phí: Doanh nghiệp cung cấp sữa hỗ trợ 25%; Ngân sách tỉnh, huyện hỗ trợ: 75%. Học sinh bình thường: Cha mẹ đóng góp 50%; ngân sách tỉnh, huyện hỗ trợ 25%; Doanh nghiệp cung cấp sữa hỗ trợ 25%;

5. Giá sữa:

Mức giá 1 hộp sữa là 6.226 đ/hộp 180ml; Công ty sữa hỗ trợ 1.562 đồng/hộp, Ngân sách nhà nước hỗ trợ 1.562 đồng/hộp, Phụ huynh đóng góp 3.113 đồng/hộp.

Một tháng trẻ được uống trung bình 12 hộp;

Số tiền phụ huynh đóng góp trong 1 tháng là: 12 hộp/1 tháng x 3.113 đồng/hộp = 37.356 đồng/1 tháng.

Nhà trường thu hằng tháng, số tiền thu là: 37.356 đồng/tháng

Nhà trường sẽ áp dụng chương trình sữa học đường bắt đầu từ tháng 9/2019