Ngày 19 tháng 02 năm 2022, Trường Mầm non Hoài Hương thực hiện kế hoạch số 15/KH-PGDĐT về việc trồng cây xanh theo chương trình phát động trồng một tỷ cây xanh trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn, giai đoạn 2021 - 2025. Nhà trường đã tiến hành phát động cho toàn thể CBNV và thực hiện trồng 30 cây xanh trong khuôn viên nhà trường.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG PHONG TRÀO "TẾT TRỒNG CÂY - XUÂN NHÂM DẦN" CỦA TRƯỜNG MẦM NON HOÀI HƯƠNG.