Thực hiện công văn số 1348/UBND-VX ngày 06/3/2020 về việc tổ chức hoạt động dạy và học sau thời gian tạm nghỉ để phòng chống dịch bệnh Covid-19 của UBND tỉnh. Trường Mầm non Hoài Hương trân trọng thông báo đến quý bậc phụ huynh cho trẻ nghỉ học đến hết ngày 15/3/2020 và đi học trở lại từ ngày 16/3/2020.